internetfonden.se – Apparat

Internetfonden – Apparat

År:

Foto: ”Apparat” av Apparat

Länk till artikeln: https://www.internetfonden.se/apparat/

APPARAT är en ny applikation för att genomföra undersökningar kring vårt allt mer intensiva smartphonebeteende. Med hjälp av APPARAT kan vi få svar på en mängd olika frågor beroende på vilka parametrar som anses intressanta i varje enskild undersökning.

Exempel på frågor som kan besvaras är:

  • Hur ofta låser vi upp telefonen per dag?
  • När, hur ofta och hur länge spelar vi spel varje vecka?
  • Vilka applikationer används oftast?
  • Under vilken tid på dagen sms’ar vi mest?
  • Vad gör vi med våra smartphones på nätterna?
  • Hur ofta använder vi våra smartphones på motorvägarna?
  • I vilka miljöer eller på vilka platser används olika appar mest?

Deltagare som vill medverka i undersökningen laddar ner applikationen APPARAT och registrerar sina grunduppgifter anonymt. Vilka grunduppgifter som efterfrågas bestäms av vad som anses vara relevant för undersökningen i fråga. Under en begränsad tid samlar sedan APPARAT in deltagarnas användardata som tillsammans skapar statistik av smartphonebeteendet. Den samlade statistiken presenteras sedan utförligt i såväl siffror som grafer.

Varje deltagare erhåller även en detaljerad studie av sina personliga smartphonevanor.

APPARAT registrerar hur länge och hur ofta olika applikationer och funktioner används. APPARAT registrerar inte vilka internetsidor som besöks, vad som skrivs eller vem som kontaktas via smartphonen.

Den första stora undersökningen kommer att genomföras under vintern 2015, i samarbete med IIS – Internetstiftelsen i Sverige.

APPARAT är programmerad för Android.

Projektet drevs av Jesper Wachtmeister från Solaris Filmproduktion.