iis.se – Ny app mäter smartphoneanvändandet

IIS: Ny app mäter smartphoneanvändandet

Länk till artikeln: Ny app mäter smartphoneanvandandet

Internetfonden är med och sponsrar Apparat, en helt ny app som samlar in data kring hur vi använder våra smartphones. Syftet är att kunna svara på olika frågor angående vårt utbredda smartphoneanvändande.

Undersökningsdeltagare deltar frivilligt och anonymt mot ersättning, och datainsamlingen sker i bakgrunden – så att undersökningsdeltagarna inte ska bli störda av information och olika funktioner.

Appen spelar in tidpunkterna för när vi gör olika saker på våra smartphones. Främst hur vi använder alla olika applikationer. Men den samlar inte in vilka hemsidor som undersökningsdeltagarna besöker eller vad de skriver. Den registrerar istället när vi använder alla olika appar, inklusive SMS, MMS, telefonsamtal, skärm-på/av och musik. Appen registrerar även telefonmodell och hur man är uppkopplad, exempelvis på wifi eller 3G.

I kombination med applikationen Moves, som registrerar geografiska koordinater, kan vi även analysera var olika beteenden sker, och i vilken typ av rörelse de sker: sittande, gående, springande, cyklande eller under ”transport”.

Hur kom ni på tanken till själva projektet?

–Det hela började med att jag hade funderingar kring hur vi dagligen lockas att titta på olika bildskärmar. Kombinationen, rörelse, ljus och idag även interaktion, är en perfekt mix för att skapa uppmärksamhet – på gott och ont. Då jag bl.a. arbetar med multimediainstallationer och film, utformade jag ett konst/forsknings-projekt som till största delen bestod av att utveckla den här applikationen – för att kunna analysera vårt smartphoneanvändande närmare, säger Jesper Wachtmeister som tillsammans med Axel Nordenström ligger bakom projektet.

–Jag blev förstås glad att Internetfonden till slut blev de som visade intresse för projektet, så att jag kunde påbörja samarbetet med Axel Nordenström och DING, företaget som skött den tekniska utvecklingen av applikationen. Det gjorde det möjligt för oss att utveckla Apparat på ett professionellt sätt, berättar Jesper Wachtmeister.

Hur har det gått att genomföra projektet? 

–Jag hade pratat med forskare inom området smartphoneanvändande – både i Sverige och i Europa för att förstå vad det är som är av intresse i forskarvärlden, och vad som kan vara problematiskt med den här typen av app-undersökningsverktyg. Det viktigaste som dök upp var förstås att det inte finns något motsvarande mätinstrument, men dessutom att appen måste vara extremt batterisnål så att den inte påverkar mobilanvändandet. Det blev en utmaning – men DING har lyckats pressa ned appens energiförbrukning så att den är på en så extremt låg nivå att det är jämförbart med klock-appen. Appen är nu utvecklad för att kunna användas av Sveriges alla Android-användare. För iOS är den här typen av mätningar inte möjliga, säger Jesper Wachtmeister.

Vad tycker ni om resultatet?

–Apparat fungerar över förväntan. Det är väldigt spännande att se undersökningsresultat. Vi har gjort ett minitest med 16 personer, säger Jesper Wachtmeister.

–Redan vid mindre test kan man få fram mycket intressanta resultat. Mängden data och kombinationer de kan kombineras på gör att man kan dra slutsatser som inte varit möjligt tidigare. Jag ser fram emot den större undersökningen som kommer ta detta till nästa nivå, förklarar Axel Nordenström.

–Apparat är möjlig att modifiera för olika sorters undersökningar – breda eller smala. Vi kan jämföra app-beteenden mellan åldersgrupper, kön, branscher, civilstånd – eller hur användarna beter sig när de går, springer eller sitter. Vi skulle exempelvis kunna titta på vilken tid på dagen och hur ofta 40-åringar spelar spel varje dag. Eller ta reda på vilka appar vi använder innan och efter vi använder bankappen. Vi kan även undersöka hur elever använder sina mobiler under skoltid, eller svara på frågan var i en stad Instagram används mest, berättar Jesper Wachtmeister.

Vilken roll spelade IIS och Internetfonden i ert arbete?

–Internetfonden var avgörande för att utvecklingen av Apparat skulle bli av. IIS har varit viktiga för att de i första hand rekommenderade att försöka söka finansiering från Internetfonden. De har även kunnat klargöra för oss vad som krävs för att kunna göra professionella undersökningar, vilka parametrar som är intressanta i deras egna undersökningar, och hur analys och insamling av undersökningsdeltagare kan gå till, förklarar Jesper Wachtmeister.

Vad kommer att ske härnäst?

–Vi ska nu genomföra en större undersökning i samarbete med IIS, med 100-500 undersökningsdeltagare, under fyra veckor. Rekrytering till undersökningen inleds den 23e November. Alla som deltar i undersökningen får en biobiljett. Vill du vara med i undersökningen, besök apparat.betafamily.se och anmäl intresse, säger Jesper Wachtmeister.