Artikel om undersökning med VTI publicerad i Cognition, Technology & Work.

Resultat och analys från undersökning med VTI publicerad i Cognition, Technology & Work. Länk till artikeln: Using smartphone logging to gain insight about phone use in traffic Artikeln är skriven av Christer Ahlström och Katja Kircher med Jesper Wachtmeister, Axel Nordenström och Mattias Nyman. Abstract The prevalence of mobile phone usage in traffic has been […]

iis.se – Ny app mäter smartphoneanvändandet

IIS: Ny app mäter smartphoneanvändandet Länk till artikeln: Ny app mäter smartphoneanvandandet Internetfonden är med och sponsrar Apparat, en helt ny app som samlar in data kring hur vi använder våra smartphones. Syftet är att kunna svara på olika frågor angående vårt utbredda smartphoneanvändande. Undersökningsdeltagare deltar frivilligt och anonymt mot ersättning, och datainsamlingen sker i […]

internetfonden.se – Apparat

Internetfonden – Apparat År: 2015 Foto: ”Apparat” av Apparat Länk till artikeln: https://www.internetfonden.se/apparat/ APPARAT är en ny applikation för att genomföra undersökningar kring vårt allt mer intensiva smartphonebeteende. Med hjälp av APPARAT kan vi få svar på en mängd olika frågor beroende på vilka parametrar som anses intressanta i varje enskild undersökning. Exempel på frågor […]

solarisfilm.se – Apparat

Länk till  www.solarisfilm.se/portfolio/apparat/ APPARAT – What are we really doing on our smartphones? APPARAT is the first application to conduct surveys of our increasingly intensive smartphone behavior. Through APPARAT we can get answers to a wide variety of questions depending on the parameters that are considered interesting in each individual study. Examples of questions that […]