Applikationen

Mobile Behaviour har utvecklat den första applikationen för att genomföra undersökningar av vårt allt intensivare smartphonebeteende. Med hjälp av den här applikationen kan vi få svar på en rad olika frågor, beroende på de parametrar som anses intressanta i varje individuell studie. Deltagarna i en undersökning laddar ner applikationen, fyller i grundläggande information i appen, […]

Frågor och svar

Appen registrerar när och hur mycket vi använder olika appar, inklusive SMS, MMS, telefonsamtal, skärm-på/av och musik. Appen registrerar även telefonmodell och hur man är uppkopplad, exempelvis på wifi eller 3G. I kombination med applikationen Moves, som registrerar geografiska koordinater, kan vi även analysera var olika beteenden sker, och i vilken typ av rörelse de […]

Analys

Vi behandlar och analyserar sedan insamlade data för att besvara de frågor som ställts för undersökningen. Efter tvätt av data, sortering och analys levereras sedan resultatet som tabeller och diagram. Applikationen är utvecklad för Android. Undersökningsdeltagare deltar frivilligt och anonymt.